2015 Expedition Unknown

8.2
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 8.2/10 از 3,282 نفر  

یک باستان شناس در جستجوی آثار ناشناخته و از دست رفته در طول زمان. به سراسر جهان سفر می کند.

روز پخش :

چهار شنبه ها

آخرین قسمت :

(S11E01 : Sunken Pyramids of The Nile)

قسمت بعدی :

(S11E02 : Mystery of the Flooded Pyramid)
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 12
750 MBhttpX264720p / MKV / CBFM
429 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / CBFM
429 MBپخش آنلاین720p / 300MB / MKV / CBFM
275 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / CBFM
2 GBhttpX2641080p / MKV / CBFM
717 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / CBFM
717 MBپخش آنلاین1080p / 500MB / MKV / CBFM
238 MBhttpX264480p / MKV / CBFM
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 11
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 10
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 9
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 8
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 7
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 6
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 5
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 4
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 3
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 2
کیفیت و لینک دانلود نوع لینک حجم Season 1

" دانلود سریال Expedition Unknown "